BIODEGRADACJA OSADÓW

 W wielu zakładach przemysłowych zachodzi potrzeba zagospodarowania osadów pooczyszczalnianych oraz powstających jako odpad technologiczny.

Nasze biotechnologie mogą być wykorzystane w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od przetwórstwa spożywczego (gdzie problematyka odpadów organicznych jest powszechna), poprzez przemysł petrochemiczny, a skończywszy
na przemyśle ciężkim. W szczególności polecamy nasze rozwiązania dotyczące:


·  kompostowania materiałów organicznych z zastosowaniem  bakterii termofilnych w kontrolowanych warunkach wilgotności i temperatury. Ciekawym przykładem  jest zastosowanie tej technologii do kompostowania nadmiernej biomasy pozyskanej z  sinic wydobytych z wód jezior;

·  obróbki osadów ze zbiorników  w tym osadów dennych ze zbiorników magazynowych na produkty naftowe i ropę
z zawartością parafin i siarczków;


 · odzyskiwania cennych surowców w przypadku osadów (i ścieków) z zawartością metali szlachetnych  (często zastosowanie wybiórczej biotechnologii
jest jedynym rozwiązaniem).Wszelkie prace związane z tą problematyką podlegają wstępnej ocenie i sporządzeniu studium wykonalności. Czasami okres prac na terenie Zakładu Klienta jest liczony w wielu latach.

Chętnie stosujemy wstępnie skalę półtechniczną w przypadku kłopotów z oszacowaniem wydajności procesu 
w odniesieniu do konkretnego obiektu naszego Klienta.