BIOLATRIN®

Mikrobiologiczny preparat utylizacyjny przeznaczony do szamb i mini oczyszczalni ścieków

    Biolatrin® jest mieszaniną wyłącznie naturalnych składników. Jego unikalna, ekologiczna formuła powoduje
    biokatalityczny  wzrost w miejscu aplikacji naturalnych  mikroorganizmów, odpowiedzialnych za degradację 
    materii organicznej.    

    Preparat działa natychmiast i wymaga tylko regularnego, co miesięcznego wprowadzenia dawki 
    podtrzymującej. Jest niezwykle ekonomiczny.

    Normalnie stosowane w gospodarstwie domowym środki chemii gospodarczej nie szkodzą pracy preparatu.


Podstawowe działanie:

-      Usuwanie odoru
-      Upłynnienie materii organicznej
-     Odblokowanie układów drenażowych w mini oczyszczalniach i szambach rozsączalnych
-      Znakomita poprawa warunków bytowych mieszkańców
-      Obniżenie parametrów ścieku o średnio 55% w przypadku odbioru do lokalnej oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie:

-      W domu i w gospodarstwie
-     W gminnych zlewniach szamb
-      Do obsługi mini-oczyszczalni ścieków
-      Na działkach rekreacyjnych
-      Do wspomagania pracy instalacji kanalizacyjnych, zwłaszcza podciśnieniowych

Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Ulega całkowitej biodegradacji. Opakowanie jest ekologiczne i nadaje się do powtórnego przerobu. Nie podlega rejestracji REACH.