BIOTAL®

Mikrobiologiczny preparat utylizacyjny przeznaczony do przenośnych toalet

 
BIOTAL® jest ekologicznym, ciekłym biopreparatem, będącym produktem zaawansowanej biotechnologii. W jego skład wchodzą wyselekcjonowane z ziemi i wód powierzchniowych bakterie saprofityczne. Jego działanie polega na aktywnym rozkładzie substancji organicznych zalegających w urządzeniach toaletowych. Produkt ten sukcesywnie przetwarza zawartość „kieszeni” toalety w ciecz o szarym zabarwieniu, nadając jej delikatny zapach kamfory.