USUWANIE SUBSTANCJI EMITUJĄCYCH GAZY ZŁOWONNE; DEZODORYZACJA

Emisja gazów złowonnych jest wielkim problemem rozwiniętych społeczeństw. Podstawowym problemem do rozwiązania jest usuwanie  siarczków, merkaptanów, amin, innych związków azotowych i SRB. Bakterie redukujące siarczany (SRB) są głównym powodem emisji siarkowodoru z instalacji ściekowej. Są tez odpowiedzialne za korozję metali. Ciekawym przypadkiem jest perforacja zbiorników paliwowych (w tym lotniczych) spowodowana wzrostem tych mikroorganizmów w paliwie. Dotyczy to zbiorników wodnych, sieci kanalizacyjnych i podobnych miejsc. Bardzo istotne jest usuwanie zapachów złowonnych w budynkach użyteczności publicznej, w obróbce żywności czy też w praktyce obrotu towarowego.

Stosowane technologie należą do najbardziej efektywnych i działających możliwie najszybciej. Zastosowanie odpowiedniej biotechnologii umożliwia usuwanie i zastopowanie odoru z kanalizacji miejskiej, szczególnie w okolicach  takich miejsc jak zlewnie szamb, już w ciągu kilku godzin. Stałe aplikowanie biopreparatów całkowicie eliminuje kwestie emisji zapachów złowonnych w obiektach obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają na zaproponowanie najlepszego rozwiązania dla Państwa problemu. Zwracamy przy tym szczególną uwagę
na bezpieczeństwo stosowanej technologii, eliminując możliwe zagrożenia takie jak aerozole czy też niebezpieczne odpady.

Przykładowo obsługa pojemników na odpady w okresie letnim całkowicie eliminuje uciążliwości zapachowe. Zastosowana biotechnologia jest odporna na zbyt suche środowisko.