OBSZARY PRZEMYSŁOWE
 

W przemyśle istnieje wiele zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami powierzchniowymi terenu, budynków, gruntów, zbiorników wodnych itp. Wachlarz substancji zanieczyszczających jest wielki, począwszy od tłuszczów aż do odpadów
 po produkcji antybiotyków.
HANTPOL® przez lata swojej działalności ciągle doskonali swoje narzędzia biotechnologiczne pozwalające na sprawne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązywanie większości tego typu problemów.

Rekultywacja gruntów
HANTPOL® posiada rozległą wiedzę i wiele lat doświadczeń  w rekultywacji gruntów przemysłowych i poprzemysłowych. Służymy pomocą w przypadku zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii, długoletniej eksploatacji etc. Nasze naturalne metody bioremediacyjne pozwalają na rekultywacje gruntów zanieczyszczonych substancjami:
- ropopochodnymi (oleje, smary, paliwa);
- organicznymi (osady poprodukcyjne z przetwórstwa spożywczego, produkty syntezy
  chemicznej, osady z oczyszczalni po zastosowaniu flokulantów);
- metalami ciężkimi w różnych postaciach;
- inne specyficzne wynikające z aktywności przemysłowej naszego Klienta.


Oczyszczanie obszarów i budowli przemysłowych
Wiele zakładów produkcyjnych podlega modernizacji i zmianie profilu produkcji.  Sprzedaż terenów przemysłowych nowemu właścicielowi implikuje często całkowite przebranżowienie. Zatem redukcja zanieczyszczeń np. metalami ciężkimi, produktami ropopochodnymi,  produktami chemicznymi ma  kapitalne znaczenie dla rozwoju całych obszarów uprzemysłowionych. Jest to jeden z naszych priorytetów. Bardzo często zanieczyszczenia
są zaadsorbowane w ścianach budowli i tylko specyficzne narzędzia technologiczne pozwalają
na ich usunięcie.Czyszczenie zawartości przemysłowych zbiorników wodnych
Przemysłowe zbiorniki wodne są na ogół integralną częścią oczyszczalni ścieków lub linii technologicznych z zastosowaniem wody, często w obiegu zamkniętym. Ich podczyszczanie ma ogromne znaczenie dla gospodarki wodno-ściekowej poprzez znaczącą poprawę ekonomiki obsługi oczyszczalni.
Zamkniecie obiegów wodnych  ma też duże znaczenie dla środowiska naturalnego. 
W zbiornikach  przemysłowych często występuje problem gospodarki osadowej. Istotne też
są kwestie związane  z korektą pH i temperatury wód.
Przeciętny czas prac to kilka miesięcy, często cyklicznie w odniesieniu do roku.