OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW


Gospodarka wodno-ściekowa jest tematem niezwykle istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska.

Nasze wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie pozwalają nam na udział w licznych, wyspecjalizowanych projektach, takich jak:

 Ścieki komunalne:

Odbudowa złóż biologicznych różnych typów:
Szczególnie interesujące jest wprowadzenie biotechnologii w przypadku nagłego unieczynnienia złoża, wywołanego zatruciem chemicznym, brakiem tlenu, nieodpowiednimi parametrami pracy. Zajmujemy się zarówno złożami klasycznymi jak i immobilizowanymi na złożach pakietowych.

Restart oczyszczalni:
W przypadku zastopowania pracy obiektu  każdy zaoszczędzony dzień braku oczyszczania jest bezcenny. Wprowadzenie zaawansowanej biotechnologii umożliwi ponowną pracę Państwa obiektu już w ciągu zaledwie 24 godzin i odzyskanie stabilności po okresie  nawet 7-10 dni. Oczywiście każdy obiekt ma specyficzną charakterystykę , mającą wpływ
na parametry czasowe.

Poprawa wybranych parametrów pracy obiektu:
Bardzo często któryś z parametrów z różnych powodów odbiega od normy. Wprowadzenie odpowiednio dobranej biotechnologii pozwala na istotną poprawę tego stanu.

Przykładem może być kłopot z uzyskaniem właściwego poziomu ChZT w przypadku dopływu śladowych ilości substancji hydrofobowych do obiektu, szczególnie
w przypadku pracy wybranych systemów aeracji. Wprowadzenie odpowiedniego domieszkowania  systemu oczyszczania specjalizowanym biopreparatem całkowicie usuwa problem. Po takim zabiegu często osiąga się parametry dotychczas niedostępne w poprzednim okresie pracy.

 

Ścieki przemysłowe:

Likwidacja charakterystycznych dla konkretnego zakładu zanieczyszczeń:
Podobnie jak w oczyszczalniach komunalnych po wnikliwej ocenie sytuacji następuje wprowadzenie specjalizowanych biopreparatów i odpowiedniej technologii aplikacyjnej. Bardzo często konieczne jest monitorowanie składu ścieku i samoczynne dopasowanie parametrów biotechnologii do chwilowych fluktuacji składu ścieku. Posiadane przez nas i stosowane z powodzeniem od lat Technologie aplikacyjne umożliwiają takie działanie.

Zamykanie obiegów wodnych:
Jest to bardzo ważny cel. Po wielu latach zbierania doświadczeń odnotowaliśmy istotne sukcesy na tym polu. Największe obiegi wodne, zamknięte dzięki naszym biotechnologiom mają pojemność rzędu 1,5 mln m3, co oznacza wyeliminowanie zrzutu ogromnej ilości oczyszczonego ścieku. Nasz Klient ma w tym przypadku konkretne oszczędności związane zarówno z opłatami jak i kosztami np. energii .

Prace te wymagają szczególnie dobrej współpracy z osobami zarządzającymi  obiektem i długotrwałej analizy danych
z jego pracy w korelacji do naszych działań.

Wspomaganie ekonomiki gospodarki wodno – ściekowej:
Bardzo istotnym źródłem oszczędności jest staranne pilnowanie właściwego poziomu tlenu w instalacji Oczyszczalni Zakładu Klienta. Wprowadzenie biopreparatów pozwala na utrzymanie poziomu tlenu kilka razy niższego niż w przypadku „dzikiego” naturalnego złoża. Mniejsze zapotrzebowanie na tlen – to mniej energii dostarczanej do aeratorów. I zdecydowanie niższe koszty eksploatacyjne. Zazwyczajwartość biopreparatów nie przekracza 5 - 7% wartości zaoszczędzonej energii.