TŁUSZCZE

HANTPOL® od wielu lat zajmuje się rozwiązaniem problemów wynikłych z emisji tłuszczu do instalacji kanalizacyjnej. Problem ten dotyczy praktycznie wszystkich zakładów przetwórstwa mięsnego, spożywczego, przemysłu tłuszczowego, kuchni przemysłowych, mleczarni. Bardzo istotna jest kwestia obsługi barów i restauracji typu fast-food.

Wprowadzenie naszych biotechnologii powoduje stopniowo całkowitą degradację tłuszczu w instalacji i, co jest bardzo istotne, nie wymaga w zasadzie zbiorników pośrednich, jedynie sprawnie działających separatorów tłuszczu. Poziom kosztów proponowanych nowoczesnych biotechnologii jest niższy od opłat związanych z emisją do środowiska lub z klasycznym usuwaniem tego typu odpadów.

W bardzo wielu przypadkach istnieje możliwość zastosowania nowoczesnego rozwiązania o nazwie BIOKATALYSATOR, umożliwiającego wprowadzenie comiesięcznego serwisu instalacji  w czasie inspekcji separatora tłuszczu.


WAŻNE: serwis łapacza tłuszczu nie wymaga dojazdu i transportu ciężkich urządzeń. Czasami, gdy łapacz jest umiejscowiony np. w podziemnym garażu, nasz system BIOKATALYSATOR™ jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem.

Kuchnie przemysłowe znajdują się w hotelach, centrach marketów, restauracjach, centrach biznesu, sanatoriach, szpitalach, dużych zakładach przemysłowych i wszędzie tam, gdzie przyrządzane są znaczne ilości posiłków lub dokonuje się obróbki termicznej mięsa. Wprowadzenie biotechnologii gwarantuje znaczne obniżenie uciążliwości związanych
z ich pracą. Ważnym zagadnieniem jest obsługa instalacji kanalizacyjnej tak, aby nie sprawiała ona użytkownikom problemów spowodowanych zamulaniem rur oraz przepompowni tłuszczem i odpadami organicznymi.

Naszym klientom oferujemy sprawdzony sprzęt oraz serwis, którego zadaniem jest stały nadzór nad poprawnością działania systemu. Po zastosowaniu proponowanej biotechnologii instalacja jest bezwonna i całkowicie uwolniona
z osadów tłuszczowych. Nasze produkty posiadają stosowne karty charakterystyki. Nie podlegają , jako produkty naturalne, rejestracji REACH. Są przygotowane zgodnie z wymogami norm ISO serii 9000.

Zastosowanie biotechnologii powoduje dodatkowo spadek zapotrzebowania na tlen (ChZT) oraz redukcję poziomu tłuszczu. Jak wynika z pomiarów dokonanych
w obsługiwanych przez nas obiektach poziom zapotrzebowania tlenowego na wypływie nie przekracza 55% wartości prawidłowo obsługiwanego separatora tłuszczu z zastosowaniem metod klasycznych.